سایت در حال بارگذاری است ...

موبینگ در گردشگری

موبینگ چیست؟

موبینگ در محل کار از جهات مختلف به کسب و کارها آسیب می رساند و بر فرهنگ سازمانی، روابط تجاری، کیفیت وظایف کاری و کیفیت زندگی کارکنان در سازمان تأثیر منفی می گذارد.  موبینگ مفهومی است که گاهی از آن با عنوان «قلدری» یاد می شود، یک رفتار رایج در زندگی حرفه ای در سراسر جهان است و به دلیل اهمیت آن، کسب و کارها و دانشگاهیان به این موضوع توجه دارند. قلدری، وحشت فیزیولوژیکی، آزار و اذیت فیزیولوژیکی و طغیانگری، این عبارات را می توان به جای یکدیگر مورد استفاده قرار داد و شامل رفتارهایی است که توسط یک فرد یا گروهی انجام می شود تا  فرد خاصی را در محل کار مورد هدف خودشان قرار دهند و این رفتارها می تواند تحقیرکننده، بازدارنده و ناعادلانه باشد.

توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمد گردشگری از دغدغه های اصلی این کشورها به شمار می رود . به طور کلی درصنعت خدمات و به ویژه در صنعت گردشگری  ، رفتارهای خوب کارکنان با مشتریان نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده محصول دارد.

یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت خدماتی که بازدیدکنندگان در یک مقصد تجربه می کنند تأثیر می گذارد، راهنمایان گردشگری هستند. راهنمایان گردشگری در تمام طول روز با بازدید کننده، ارائه دهندگان خدمات و چهره قابل مشاهده مقصد و مشاغل در تماس هستند. در حالی که راهنمایان گردشگری ارائه دهنده خدمات هستند، رضایت راهنمایان گردشگری از شرایط کاری برای مقاصد و مشاغل از نظر تصویر ذهنی از مقصد و سودآوری بسیار مهم است.

 مقاله فارسی شده موبینگ در گردشگری

موبینگ و راهنمایان گردشگری

شایع ترین پیامدهای قرار گرفتن در معرض منابع و دلایل موبینگ برای راهنمایان گردشگری، اطاعت، استعفا یا مشکلات روانی است. فردی که عاشق کار خود است، در نتیجه رفتار ترسناک، اطاعت را انتخاب می کند. با این حال، این بر انگیزه راهنماها تأثیر می گذارد، بین آنها و شغلشان فاصله ایجاد می کند یا آنها را وادار به انجام کاری می کند که دوست ندارند.

 اقدامات موبینگ خشونت آمیز ممکن است باعث شود که یک راهنما از کار خود استعفا دهد یا ممکن است مشکلات روانی را تجربه کند. یک راهنما برای معرفی فرهنگ، تاریخ، محیط زیست، طبیعت، و ارزش های دیگر منطقه، محل یا کشور، و نشان دادن محیط اطراف مطابق با برنامه ای که قبلاً توسط آژانس مسافرتی مشخص شده است، باید دارای انگیزه بالایی باشد. او باید خودش را وقف کارش کند.

برای اینکه بهره وری نیروی کار کاهش پیدا نکند، ارتباط با گردشگران باید در سطح بالایی باشد، یک راهنما باید بتواند از نظر روانی در برابر شرایط فشرده و طاقت فرسا مقاومت کند، برای اینکه تصویر کشور/محل تحت تأثیر منفی قرار نگیرد. برای کاهش اثرات موبینگ یا خلاص شدن کامل از آنها بسیار مهم است. در طول آموزش، راهنماها می توانند بیشتر در مورد فرآیند گسترده و پیچیده موبینگ، ویژگی های آن، در مورد مواجهه با موانع در حین انجام وظایف خود، در مورد راه های مقابله با مشکلاتی که ممکن است در برخورد با ارائه دهندگان خدمات داشته باشند، آموزش ببینند. بنابراین، آنها می توانند برای اعمال موبینگی که در این بخش رخ می دهد آماده شوند.  علاوه بر این، این موردمی تواند از افزایش اعمال موبینگ برای آیندگان جلوگیری کند.

حسین عباسی

9 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !