تمام مطالب دسته بندی: مقاله هتلداری
سرو غذا و نوشیدنی

سرو غذا و نوشیدنی

انواع سرویس روش های مختلف و زیادی برای سرو غذا وجود دارد . یک بخش غذایی باید از یک یا چند نوع سرویس برای جلب رضایت مهمان و حتی فراتر از آن استفاده کنند   متدهای  سرویس غذا و نوشیدنی خدمات غذا و نوشیدنی ممکن است در بسیاری از متدها بر اساس فاکتورهای زیر انجام بگیرد: نوع تاسیسات زمان در دسترس برای هر وعده غذایی نوع منوی ارائه شده هزینه وعده غذایی سرو شده مکان تاسیسات نوع مشتریان گردش مالی مورد انتظار یک عملیات خدمات غذایی به صورت سنتی فقط شامل 3 سیستم عملیاتی می شود: تولید غذا تهیه نوشیدنی خدمات غذا و نوشیدنی در این دیدگاه خدمات غذا و نوشیدنی به صورت اولیه به عنوان یک فرآیند ارائه خدمات، […]